تبلیغات
جوانان خیّر ایران - قرض الحسنه و اسلام


قرض الحسنه جوانان خیرقرض الحسنه همان وام نیکو است که قرآن از آن در آیات گوناگون یاد نموده استکه به عنوان نمونه بعضی را متذکر می شویم.

«مَنْ ذَا الَّذی یُقْرِضُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَیُضاعِفَهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ کَریم»ٌ
قرآن برای آن شرائطی قائل شده است که بعضی از آن شرایط را ذکر می کنیم:
1-  قرض الحسنه باید در دست افرادی قرار گیرد که سخت محتاجند.
2 ـ  با اخلاص همراه باشد.
3- با منّت و اذیت همراه نباشد..


جوانان خیر به زبانهای دیگر
صفحات سایت
تعداد کل صفحات : 0