تبلیغات
جوانان خیّر ایران - تاریخچه قرض الحسنه در ایران


تاریخچه جوانان خیرهر کس به مومنی قرض دهد و تا زمان گشایش کارش صبر کند مال او در زکوه و خودش در دعا و رحمت ملائکه است. حضرت محمد (ص)

اولین صندوق قرض الحسنه ایران در سال 1346 توسط بازاریان تهران به نیت دستگیری از نیازمندان، فقرا و مبارزه با رباخواری به نام ذخیره جاوید در مسجد لرزاده تاسیس شد.پس از آن از دل بازار تهران قرض الحسنه جاوید و در اواخر دهه 40 سنت گلریزان (حمایت مالی از افراد ورشکسته) بهانه تشکیل صندوق های متعدد شد. به طوریکه بی توجه به تهدیدها و ایجاد مزاحمت ساواک تا پایان سال 57 تعداد آنها به 200 عدد رسید.

ساواک چون مردان بانفوذ، متدین و سیاسی تهران را در صندوق ها می دید مبادرت به تعطیلی، جلب اسناد و دستگیری مؤسسین می نمود و نام مؤتلفه اسلامی بر آنها گذاشت.

پس از انقلاب

محمد صادق و انصاریان به حضور آیت الله بهشتی رسیدند و همچنین آیت الله مطهری و آیت الله صدوقی تا نظر مساعد را برای تاسیس بانک قرض الحسنه با مشخصات اقتصاد اسلامی جلب کنند.با وساطت بهشتی به محضر پر فیض امام خمینی شرفیاب شدند و با عرض سیاست و اهداف بانک همان روز اولین حساب به دست مبارک حضرت امام به مبلغ 100 تومان افتتاح شد.

روزهای اول سال 1358 پذیره نویسی در کیهان و اطلاعات چاپ و طی 3 روز 400 میلیون تومان سهام فروخته شد.یعنی دو برابر مبلغ پیش بینی شده

به حمایت بانفوذترین مردان انقلاب بانک درشرف تاسیس بود! اما با مخالفت بانک مرکزی و وزیران دولت موقت روبرو شد .

اینگونه با صرف نظر از تاسیس بانک قرض الحسنه، سازمان اقتصاد اسلامی بنا نهاده شد.

و اکنون پس از گذشت سه دهه جوانان خیّر طلایه دار این امر حسنه می باشد.

به امید موفقیت روز افزون این مؤسسه و فراگیر شدنش در سراسر ایران


جوانان خیر به زبانهای دیگر
صفحات سایت
تعداد کل صفحات : 0