تبلیغات
جوانان خیّر ایران - آثار قرض الحسنه


1 - تأمین نیاز عموم جامعه اسلامی.قرض الحسنه جوانان خیر
همان طورکه اجتماع برای استقلال و پیشرفت و سربلندی خود نیازمند افرادی مجاهد، مبارز، و ایثارگر است، به افراد سخاوتمند  هم نیازمند است، که از هر گونه بذل و بخشش در راه تأمین منافع عمومی و حمایت از محرومین جامعه، دریغ نورزند.
2- ـوام به خدا، سودش چندین برابر است. «فَیُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافًا کَثیرَة».اضعاف خودش جمع است ولی با واژه«کثیرا»تاکید شده است...

در برخی احادیث وارد شده است:«علی باب الجنه مکتوب القرض ثمانیه عشر و الصدقه بعشر و ذلک لان القرض لا یکون الا فی ید المحتاج و الصدقه ربما وقعت فی ید غیر محتاج»
حضرت امام صادق علیه السلام فرموده است:«بر درب بهشت نوشته شده، که پاداش صدقه ده و پاداش قرض هیجده، زیرا قرض همیشه در دست افراد نیازمند قرار می گیرد، ولی صدقه گاهی در دست افراد غیر محتاج قرار می گیرد

3ـوقتی به بندگان خدا ترحم و توجه نمائیم، خداوند برکات زمین و آسمان را به روی ما می گشاید. پس تصور نکنید انفاق و قرض شما به خدا، اموال شما را کم می کند، بلکه توسعه و تضییق سرمایه ها، به دست خداوند متعال است، اوست که می تواند با برکات زمین و آسمان به آن وسعت بخشد.

- ترجمه آیه11 سوره حدید: کیست که به خدا وام نیکو دهد (و از اموالی که به او ارزانی داشته انفاق کند) تا خداوند آن را برای او چندین برابر کند؟و برای او پاداش پر ارزشی است!

 


جوانان خیر به زبانهای دیگر
صفحات سایت
تعداد کل صفحات : 0